Gel Plus : UMI โรคไต

Gel Plus : UMI โรคไต

คนไทย เป็นโรคไต ตาย 108คนต่อวัน!! (ที่มา : เฟซบุ๊กมูลนิธิหมอชาวบ้าน)

เป็นโรคที่ทำให้สุขภาพผู้ป่วยบอบบาง..

AGEL UMI – เอเจล อูมิ

เลขที่ อ.ย. 10-3-00857-1-0001